Meklēt
LVASLVAS
template error: unable to read resource: "/system/components/zurnals/menu/tmpl/fe-menu-submenu-horizontal.tmpl"
2007
 
 
 
 2007. 30. 10.
 
 
 
 
 
 
 
 
LVVA 1679. fonda Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments 197. apraksta 685. lietā kā 1. lapa iekļauts Ludzas apriņķa Mihalovas pagasta Stiglovas sādžas piešķirtās zemes, piegriezums no Mihalovas novada valsts fonda Nr. 63F un Stiglovas Romas katoļu draudzes zemes gabala ar nosaukumu „Merzinka” sadalīšanas plāns. (1. lapa).
 
Dokumentu LVVA 2007. gada 28. februārī nodeva Valsts zemes dienests.
 
 
2007. 30. 10.
 
 
 
 
 
LVVA 1632. fonda – Izglītības ministrija   1. apraksta 8152. lietai pievienoti trīs Elizabetes Jākobsones dokumenti. 1915.–1928. gads.
  
Dokumentus 2005. gada 2. februārī LVVA nodeva Latvijas Universitātes bibliotēka.
 
 
2007. 10.  10.     
   
 
 
 
 
  
 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs pabeidza kārtot un apstrādāt Latvijas sūtniecības Londonā dokumentus (1919–1984), kas arhīva rīcībā nonāca 2002. gada 12. aprīlī.
 
Izveidots 195. fonds ar diviem aprakstiem:
1. aprakstā – 1216 lietas
2. aprakstā – 3013 lietas
 
 2007. 25. 07.
 
 
 
 
 
 
 
No Salacgrīvas vidusskolas saņemti Salacgrīvas pamatskolas un ģimnāzijas dokumenti par 1921.–1948. gadu.
 
2007. gada 18. oktobra Ekspertu komisijas sēdē nolēma šos dokumentus pievienot LVVA 5331. un 5332. fondam.
 
Šobrīd notiek dokumentu zinātniskā apstrāde.
 
 
 2007. 29. 06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valsts zemes dienests nodeva Latvijas Valsts vēstures arhīvam Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departamenta Mērniecības daļas dokumentus:
 
1. Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas robeždatu akti, zemes vienību saraksti un eksplikācijas.
2. Kadastrālā uzmērījuma planšetes un matricas.
3. Latvijas pagastu robežu karte.
4. Latvijas valsts robežu dokumenti.
5. Karšu albums ”Latvijas teritorija kartēs”1924.–1940. gads 

Arhīva ekspertu komisija 2007. gada 6. septembrī pieņēma lēmumu, ka saņemtās lietas atbilst arhīva profilam un ir pievienojamas 1679. fondam Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments kā 3 pēdējie apraksti (216., 217., 218.). Ekspertu komisijas locekļi ieteica saglabāt kārtību, kādā dokumenti nodoti arhīvam.
 
Šobrīd notiek dokumentu zinātniskā apstrāde.
 
2007. 27. 04.
 
 
 
 
 
LVVA 1679. fonda – Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments  168. aprakstam pievienota jauna lieta – Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Putnu sādzas viensētas Nr. 25 plāns1930. gads.
 
Plānu 2005. gada 16. februārī LVVA nodeva Guļnars Kļimovs.
 
 2007. 11. 04.
 
 
 
 
 
No Agneses Neijas saņemts Kauņas guberņas Novoaleksandrovas (Zarasu) apriņķa Aknīstes muižas Tuņķeļu sādžas zemniekiem piešķirto zemes gabalu plāns. 1892. gads – 1 lieta.
 
2007. gada 18. oktobra Ekspertu komisijas sēdē nolemts šo plānu pievienot LVVA 6828. fonda Karšu un plānu kolekcija 10. aprakstam.
 
 2007. 28. 02.
 
 
 
 
 
 
 
Latvijas Republikas Valsts zemes dienests nodeva LVVA vienu plānu Ludzas apriņķa Mihalovas pagasta Stiglovas sādžas piešķirtās zemes, piegriezums no Mihalovas novada valsts fonda Nr. 63F un Stiglovas Romas katoļu draudzes zemes gabala ar nosaukumu „Merzinka” sadalīšanas plāna 1. lapa.
 
Plānu nolēma pievienot 1679. fonda Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departaments 197. apraksta lietām.
 
 
2007. 18. 01.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vācu evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs Latvijā Dr. Martīns Grāls nodeva LVVA Mēklenburgas Zemes evaņģēliski luteriskajā baznīcā glabājušos Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu dokumentus – 6 lietas:
  • Salgales latviešu un vācu draudzes kristīto, iesvētīto, laulāto un mirušo reģistrs par 1770.–1790. gadu – pievienots 235. fonda Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas 1. aprakstam.
  • Lejasciema latviešu un vācu draudzes kristīto, laulāto, mirušo un dievgaldnieku reģistrs par 1789.–1821. gadu – pievienots 235. fonda Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas 2. aprakstam.
  • Liezeres, Cēsu un Āraišu latviešu un vācu draudzes kristīto, laulāto, mirušo un dievgaldnieku reģistrs par 1689.–1702. un 1719.–1722. gadu – pievienots 235. fonda Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas 3. aprakstam.
  • Ļaudonas draudzes kristīto, iesvētīto, laulāto un mirušo reģistrs par 1825–1836. gadu – pievienots 6736. fonda Ļaudonas evaņģēliski luteriskā draudze 2. aprakstam.
  • Liepājas Sv. Trīsvienības draudzes iesūtīto rakstu grāmata par 1861. gadu – pievienota 7053. fonda Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 1. aprakstam.
  • Lašu draudzes dievgaldnieku reģistrs par 1909.–1914. gadu – iekļauta 2728. fonda Latvijas baznīcu iestāžu dokumenti 1. aprakstā.
 
Sākumlapa Sākumlapa SIA Profero